Velkommen

Formålet med Gribskov Vandløbslaug er kort og godt at arbejde for at forbedre åernes vandførings evne, så vi kan få vandet bedre væk fra vores arealer.

Vi varetager alle lodsejeres interesser, og sørger for kontakt til kommune og myndigheder.

I forbindelse med planlægning, fredning og ændring i regulativer holder vi også øje med, at arbejdet ikke forringer vandføringsevnen i åen.