godt nytår og generalforsamling 27.2. kl 19

Kære medlem af Gribskov Vandløbslaug.

Det er nu blevet tid til den årlige kontingentbetaling for 2020                                                    

kontingentet er som vedtaget på generalforsamlingen 2019 på 500 kr. som bedes indbetalt på reg. nr.1551 konto nr. 10444268 i Dansk Bank. Der er vedhæftet et bilag som kan bruges i regnskabet.

Husk venligst navn og adresse så kassereren kan se hvem der betaler.

Vi afholder som sædvanligt generalforsamling i Gilleleje Jagtforenings lokaler. Det bliver de 27. februar og vi starter som i 2019 kl. 19 med et par stykker smørrebrød.

Indkaldelse og dagsorden bliver sendt senere.

Der har i 2019 ikke været så mange administrative opgaver for vandløbslauget Der er ikke blevet revideret nogle af vandløbsregulativerne i kommunen og der har ikke været så mange sager der skulle skrives høringssvar og der har ikke været vandrådsarbejde i 2019.

Vandrådsarbejdet starter nu op igen for 3 gang og vi har fået pladser i begge de hovedvandoplande som vedrører Gribskov kommune. Vandrådsarbejdet skal foregå frem til sommer og møderækken starter i begge vandråd i januar. Vi vil gøre alt hvad vi kan for at sikre vandføringsevnen og pligten til at vedligeholde vandløbene sådan at de større og større mængder vand kan komme væk fra huse, sommerhuse, veje, marker osv. Vi arbejder for at eventuelle indsatser i vandplanerne placeres hvor de giver mening og ikke er til gene for vandføringsevnen og mulighederne for fremtidigt vedligehold.

I forhold til den almindelige tilstand i vandløbene i Gribskov kommune, så planlægger vi at holde vandsyn med vandløbsmyndigheden og deres GPS udstyr her i starten af februar. Vi vil i den forbindelse opfordre alle til at gå en tur langs vandløbene og se på om der er noget som der skal ses på til vandsyn. Det gælder både åbne og rørlagte strækninger, brønde, manglende eller dårlig oprensning, eller kontrol af oprensning.

Hvis der steder som i ønsker vi skal have med til vandsyn så ring eller skriv til Michael Andreasen på 40254698 michael@vejagergaard.dk senest fredag d. 24. januar.

Vi vil fra bestyrelsen ønske alle et godt 2020

med håb om at vi ikke skal slå nogle vejr rekorder  i det nye år