Regulativer for de offentlige vandløb

Regulativer for de offentlige vandløb

For alle offentlige vandløb er der udarbejdet et regulativ. Regulativet beskriver bl.a. krav til vandføringsevne og vedligeholdelse. I regulativet kan du også læse om bredejernes rettigheder og pligter i forhold til vandløbet samt regler for sejlads, tilsyn m.m.

Regulativerne for de understregede vandløb hentes ved klik på navnet (som pdf). Regulativer for de øvrige vandløb kan rekvireres hos kommunen.